• 08503030243 & 05445505572
Diyarbakir Hali Yikama